OBECNÁ CHARAKTERISTIKA UV SPIDERU

 • UV SPIDER je pohyblivý prostorový dezinfekční systém na principu UV záření popřípadě ozonu.
 • UV lampy jsou uloženy v ochranné drátěné nerezové kleci      
 • UV lampy emitují záření o vlnové délce 254 nm(dezinfekce) popřípadě o vlnové délce 185 nm(výroba ozonu)
 • Velikost, množství,  druh lamp a jejich intenzita je výpočtem určeno dle velikosti desinfikovaného prostoru a účelu dezinfekce
 • Trajektorie pohybu lamp je řešena podstropním umístěním vodící kolejnice

UV SPIDER se skládá z těchto částí

UV lampy, ochranný drátěný koš, vodící kolejnice, pojezdy, elektromotor s převodovkou,
řídící a hlavn elektrorozvaděč, přívod el. energie, ozubený systém, řídící jednotka,
signalizační a bezpečnostní prvky. 

Výhody UV SPIDERU

Oproti všem ostatním druhům UV dezinfekčním zařízením na dezinfekci vzduchu

 • UV Spider je vhodný především do velikých prostor
 • Pro všechny instalace jsou parametry lamp a zařízení speciálně propočítané
 • Pohybem lamp je zabráněno stínění stojících předmětů pro volný pohyb paprsků
 • Pohyblivá lampa eliminuje snižování intenzity záření se vzdáleností od zdroje
 • Systém je plně automatizovaný, řízený řídící jednotkou(počítačem)
 • Bezpečnostní prvky zařízení proti kontaktu člověka se zářením jsou na vysoké technické úrovni 
 • Vysocevýkonné  lampy , díky pohybu , jsou schopny desinfekci provést v krátkém čase
 

POPIS A VLASTNOSTI UV SPIDERU

A)   URČENÍ TYPU A VELIKOSTI LAMP

Vzhledem k tomu, že UV Spider představuje nejúčinnější systém dezinfekce prostorů, musí být parametry jeho lamp určeny výpočtem.

Pro výpočet se vychází z :

 • Druhu likvidovaných bakterií
 • Velikosti ozařované plochy
 • Výšky místnosti
 • Překážek v pohybu lamp
 • Požadovaného času desinfekce celého prostoru
 • Možnosti použití ozonových lamp

B)   VÝPOČET RYCHLOSTI POSUVU LAMP

Na základě určení typu lamp se vypočítá střední  posuvná rychlost zařízení. Elektromotorek s převodovkou je naprojektován tak, aby byla nastavena jako základní rychlost  jeho střední posuvná rychlost a lze dle potřeby přidat nebo ubrat cca 40% nastavené rychlosti.

C)   ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY ZAŘÍZENÍ

Mechanické a elektro části – nerezová vodící lišta s ozubením( rovná a oblouková), hlavní pojezd(vozík), elektromotorek s převodovkou, UVC lampy, klece na lampy, pracovní elektrorozvaděč s řídící jednotkou, kabelové vozíky, závěsný systém, koncové spínače.

D)   PŘÍVODNÍ  ELEKTROSYSTÉMY

Pro přívod elektrické energie a informačních signálů k zavěšené části UV Spideru, především k motorku a lampám používáme různé druhy elektropřívodů. Elektrický kabel – používá se u krátkých a nezakřivených drah Elektrická trolej –trolej je  ideální přípoj el.energie, kterou vedeme vedle vodící lišty. Lze ji zakřivovat dle potřeby. Trolej v kombinaci s dálkovým přenosem dat – Tuto kombinaci používáme u těch největších prostor(nad cca 500 m2).

E)   BEZPEČNOSTNÍ  PRVKY

 • Vzhledem k tomu, že používané UVC záření je nebezpečné pro lidské oko i kůži, musí být instalace provázena řadou technických opatření, které zamezí kontaktu člověka se zářením.
 • Základním pravidlem pro provoz UV Spideru je dodržování „Návodu na provoz“
 • Na všech vstupech do dezinfikovaného prostoru jsou umístěny „čidla“ pro otevření dveří. V okamžiku svícení lamp, kdyby došlo ke vstupu osoby, ihned dojde k vypnutí lamp. Při následném zavření dveří již lampy nenaběhnou a musí zodpovědná osoba v bezpečnostním rozvaděči provést reset a zhasnuté lampy posunout do startovací polohy.
 • Během provozu UV Spideru svítí popř. blikají „BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ“
 • Během provozu UV Spideru je  v provozu „BEZPEČNOSTNÍ  ZVUKOVÁ  SIGNALIZACE“
 

Princip a vlastnosti UV záření

UV záření je neviditelné elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo. Přirozeným zdrojem UV záření je Slunce.

Na zemský povrch naštěstí dopadá jen nepatrné množství UV záření vlivem jeho pohlcování v nižších vrstvách atmosféry, především ve stratosféře díky vysokému obsahu ozonu.

UV záření dělíme na jednotlivé složky podle jejich vlnových délek.

–  UVA –   400-315nm , které tvoří 99% slunečního UV záření

–  UVB –   315-280nm

–  UVC –   kratší než 180nm

              –   Nejvyšší dezinfekční účinky jsou při vlnové délce 253,7nm. Tuto vlnovou délku v maximálním množství emitují rtuťové výbojky.

                   Působením UVC záření o vlnové délce 253,7nm na buňku ovlivňuje v DNA reakci dvou sousedních thyminů(vazba Thyminu a Adeinu).

                   Tímto trvalým narušením vazby bází nukleových kyselin dochází k trvalému rozkladu DNA buněk a tudíž k jejich rozkladu a znemožnění

                   jejich aktivace.

Nejdůležitější parametr pro zničení mikroorganismů není intenzita UVC záření, ale Dávka Záření  , kterou jednotlivé buňky mikroorganismů dostanou.

Dávka záření je součin intenzity záření a času působení záření.

Pro jednotlivé druhy bakterií, virů, plísní a kvasinek je potřebné dodržovat jejich likvidační dávky, které se vyjadřují buď  v 90% nebo v 99,9%. Dávky pro jednotlivé

mikroorganizmy jsou velice rozdílné. Pro výpočet dávky záření je nutné vycházet z fyzikálních vlastností záření a to je především SNIŽOVÁNÍ INTENZITY ZÁŘENÍ   v závislosti na   VZDÁLENOSTI OD ZDROJE ( Ve výpočtu je to kvadrát vzdálenosti )

Současně s touto vlastností záření jsme se třicetiletou praxí přesvědčili, že

        !!    NENÍ MOŽNÉ  DÁVKU ZÁŘENÍ  URČOVAT  jako součin   MINIMÁLNÍ  INTENZITY  a  DLOUHÉHO ČASU OZÁŘENÍ  !!

Toto bohužel používají, zvláště v této koronavirové době, téměř všichni prodejci různých dezinfekčních lamp na Koronavirus. Je to nebezpečné, především z důvodu neúčinnosti těchto lamp a také z možného  rezistentního „chování“ buněk mikroorganizmů.

OZON(O3) je vysoce účinný dezinfekční prostředek, který svým působením likviduje bakterie a eliminuje nepříjemné zápachy(kouř,plíseň,moč atd). Výrobci  UV lamp  umí jejich konstrukcí aktivovat vlnovou délku 185nm, která vytváří OZON. Takto vyrobené UV lampy tedy používají jak vlnové délky 253,7 , tak i 185nm a mohou používat obou dvou dezinfekčních činidel. Ozon má výhodu proti UV záření, že se dostane i do zastíněných prostor, štěrbin, dutin apod.

Nezávazná poptávka

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup

 

 

Instalovali jsme již více než 800 UVC systémů

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA