Všeobecně

UV Spider je svými vlastnostmi  „Nejúčinnější desinfekční systém prostorů“ blížící se sto procentům.
Tato maximální účinnost je dána především tím, že intenzita výbojek a dávka záření jsou navrhovány
s ohledem na velikost místnosti a  rychlost pohybu posunu. Také zavěšení výbojek pod sebe na základě
výšky místnosti zaručuje maximální účinnost prostorového ozáření.
 

Druhy prostorů

 • Výrobní prostory
 • Provozní prostory
 • Skladovací prostory
 • Společenské prostory
 • Sportovní prostory
 • Laboratoře
 • Gastro provozovny
 • Zpracovny masa, mléka, sýrů, ryb
 • Kanceláře
 • Chodby, šatny

Obory

 • Zdravotnictví
 • Potravinářský
 • Chemický
 • Farmaceutický
 • Elektrotechnický
 • Pivovarnictví
 • Skladovnictví
 • Vinařství
 • Ovocnářství
 • Šlechtitelství

 

UV Spider je díky přímému záření do prostoru možné používat jen za nepřítomnosti osob. Je tedy limitován
na použití jen v nočních hodinách, pracovních přestávkách, v době bez provozu. Výhodou je rychlý posun lamp
a tudíž dezinfekci lze provádět i několikrát denně.
 
V případě malých, popřípadě svojí členitostí nevhodných prostor pro použití UV Spideru, je možné navrhnout
přímé nebo nepřímé UV zařízení dezinfikující vzduch. Tato zařízení nabízíme pod záložkou „Dezinfekce vzduchu-Anticovid

Nezávazná poptávka

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup

 

 

Instalovali jsme již více než 800 UVC systémů

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA